Automatyczny kolektor opadu suchego i mokrego Wados e2 dedykowany systemom monitoringu chemizmu opadów wiodącego producenta mechaniki precyzyjnej, miernictwa meteorologicznego oraz lotniczych przyrządów pokładowych KRONEIS GmbH.

Automatyczny kolektor opadu suchego i mokrego WADOS wykonany jest zgodnie z wymogami OECD i WMO dotyczącymi pobierania prób opadu mokrego.
Aparat automatycznie rozdziela opad na mokry i suchy.
Próbki 'opadu mokrego' i pyłu mogą zostać użyte do późniejszej analizy chemicznej.
Aparat może być połączony z Kolektorem Próbek, który automatycznie zmienia butelki, do których zbierany jest opad. Automatyczny pobornik zawiera 20 butelek litrowych.
 
 
 
 
 
 
 
 •   Lejki zbierające opad spełniają standardy WMO i ISO. Są one wykonane z polietylenu i posiadają otwór zlewni o powierzchni
    przekroju 314 cm2.
 •   Kolektor opadu mokrego i butelka zbierająca próbę są oddzielone wąską rurą w celu zminimalizowania zjawiska odparowania próby.
    Butelka wykonana jest z polietylenu i ma objętość 1 l, (opcjonalnie 2 l).
 •   Butelka może być łatwo wyjmowana z urządzenia poprzez odkręcenie jej.
 •   Specjalna konstrukcja WADOS i solidny mechanizm zapewniają wysoką niezawodność aparatu szczególnie w trudnych warunkach, takich jak silny wiatr i śnieg
 •   Mechanizm poruszający pokrywę jest wyposażony w wydajny silnik.
 •   Pokrywa jest wyposażona w układ zaworu : gniazdo/kula co zapewnia szczelność nawet  wtedy, gdy ramię zamykające lejek nie jest w prawidłowej pozycji.
 •   Mechanizm napędowy zapewnia na bieżąco stałe i kontrolowane ciśnienie pomiędzy pokrywą i lejkiem.
 •   Detektor opadów wykrywa początek i koniec każdego opadu atmosferycznych przez pomiar rezystancji siatki miedzianej. Jest on zbudowany w formie   stożka, dzięki czemu może wykryć opady z wszystkich kierunków.

    
Zasada działania kolektora WADOS
Gdy detektor wykrywa opady pokrywa, która zasłaniała lejek dla opadu mokrego przesuwa się nad pojemnik, w którym są zbierane pyły. Lejek opadu mokrego jest teraz otwarty i następuje zbieranie części mokrej opadu i kierowanie jej do butelki. Filtr znajdujący się nad butelką zapobiega osadzaniu się w butelce liści i innych dużych zanieczyszczeń.
Butelka mieści się w górnej części rury, która blokuje silne światło. Butelka może być łatwo wyjęta poprzez odkręcenie jej. Zazwyczaj ilość próbki jest na tyle niewielka, że może być odprowadzana do małej butelki. Próbka ta może być łatwo przechowywana w lodówce.
Moduł aparatu WADOS przeznaczony do zbierania opadu mokrego został wyposażony w urządzenie grzewcze, które automatycznie topi śnieg i lód w opadzie. Urządzenie grzewcze znajduje się w dnie leja zbiorczego, dlatego śnieg nie topi się natychmiast. Topienie następuje tylko wtedy gdy pokrywa powróci nad lejek. Celem tej procedury jest minimalizacja strat przez odparowanie. Grzałka jest sterowana przez termostat a temperatura jest utrzymywana w zakresie [8° C do 10 ° C]. Zwykle woda zamarznie ponownie, gdy jest odprowadzona do butelki z próbką.
Suchy opad jest zbierany w pojemniku tylko dla niego przeznaczonym. Aby pozyskać suchy opad trzeba cały zbiornik wyjąć i wymienić na nowy. Istnieje jednak inna metoda, aby uzyskać próbę pyłu: Można umieścić wodę destylowaną w butelce lub folię klejącą w lejku zbiorczym aby zebrać pył.
Opcje:
Automatyczny układ zbierania prób do butelek:
Jest to skrzynka zawierająca 20 butelek na próbki. Każda butelka ma pojemność 1 litra. Urządzenie mechaniczne kontrolowane przez zegar obraca się i zmienia automatycznie położenie rurki nalewającej tak, aby opad trafiał do następnej butelki każdego dnia.
Cała skrzynka utrzymywana jest stale w temperaturze od 2 do 6 ° C za pomocą chłodziarki i grzejnika. Oba urządzenia są kontrolowane przez elektroniczny termostat. Wentylator dba o dobre rozprzestrzenianie się temperatury wewnątrz skrzyni.
Skrzynia jest wielkości normalnej lodówki. Kolektor połączony jest z pobornikiem automatycznym teflonową rurą otoczoną osłoną ze stali nierdzewnej. Rura ta zabezpiecza teflon przed skutkami zamarzania wody Rura ma długość 2,5 m. W większości przypadków, automatyczny pobornik montowany jest w obudowie pogodowej a kolektor WADOS znajduje się na zewnątrz i jest mocowany do zewnętrznej ściany skrzyni pobornika. (patrz rysunek na pierwszej stronie). W takim przypadku wraz z urządzeniami dostarczane jest specjalne uszczelnienie przepustu pomiędzy nimi.
Obudowa dla automatycznego pobornika prób:
Dla zastosowań „na zewnątrz” pobornik może być umieszczony w małym kontenerze wykonanym z aluminium lub stali nierdzewnej (jako opcja). Posiada on mocowanie dla wysięgnika kolektora opadu mokrego WADOS. Połączenie między kolektorem WADOS i automatycznym pobornikiem próbki uzyskuje się za pomocą krótkiego przewodu, który jest usytuowany wewnątrz rury.
 
Do pobrania: ulotka informacyjna