SODAR Metek PCS.2000-24 to doplerowski miernik akustyczny do pomiaru wiatru i turbulencji, posiadający do 40 interwałów wysokości (> 5 m). Posiada zakres wysokości roboczych od 15 m do typowo 500 m. Sodary Metek cechuje:

  • Pomiar profilu prędkości i kierunku wiatru
  • Wyliczanie parametrów turbulencji
  • Nie wymaga praktycznie żadnej obsługi w trakcie pracy.
  • Możliwość zdalnego dostępu do urządzenia w celu łatwego sterowania aparatem
  • Łatwa instalacja i konfiguracja.
  • Opcja - wersja o małym poborze mocy.

Ocenco M-20.2 EEBD – Najmniejszy na świecie, najbardziej trwały oddechowy aparat ucieczkowy.

Potraktujcie go jako aparat ucieczkowy, który można nosić na pasku.

Ocenco M-20,2 EEBD tlenu (oddechowy aparat ucieczkowy) ma mocno upakowaną konstrukcję zapewniającą do 60 minut oddychania.
Ocenco M-20.2 EEBD można założyć w czasie liczonym w sekundach; wystarczy zdjąć blokadę, rozłożyć urządzenie i założyć ustnik i część nosową.
Załączony kaptur można włożyć w dowolnym momencie w trakcie ucieczki. Kombinacja zasobnika sprężonego tlenu i ustnika pozwala założyć Ocenco M-20.2 EEBD w środowisku wypełnionym dymem.
Kompaktowy Ocenco M-20.2 EEBD może być noszony we  wszystkich przestrzeniach zamkniętych.