LiquiSonic®

 

Zakres zastosowań:

 • Pomiary stężeń
 • Pomiary gęstości
 • Monitorowanie polimeryzacji, wyznaczanie współczynnika przemiany
 • Szybkie wykrywanie granicy faz
 • Monitorowanie i sterowanie procesem krystalizacji, wyznaczanie stopnia przesycenia i zakresów metastabilnych
 • Sterowanie procesami neutralizacji kwasów i ługów przy wysokich temperaturach  i ciśnieniach procesów 
 • Monitorowanie procesów
 • Sterowanie płuczkami, urządzeniami destylacyjnymi i absorberami

 

SensoTech - korzyści i zalety:

 • Zapewnia bezpośrednią informację o stanie procesu w dowolnym czasie
 • Automatyczne sterowanie stężeniem cieczy płuczkowej w zakresie maksymalnej absorpcji lub maksymalnej skuteczności płuczki gazowej
 • Unikanie przedawkowania lub niedomiaru czynnika
 • Skrócenie czasochłonnych pomiarów laboratoryjnych
 • Natychmiastowe wykrywanie błędów procesowych
 • Oszczędność materiałów i kosztów

Pobierz ulotkę: